Welkom op de website van Oxe Geeft Gas!

Wie zijn wij?

In 2018 zijn wij, 5 melkveehouders uit Oxe, begonnen met het project Oxe Geeft Gas. Hét project waarbij agrarisch geproduceerd biogas lokaal wordt ingezet als directe vervanging van aardgas.

Door de toenemende aandacht op het gebied emissiereductie en energietransitie zien wij een mooie kans om als agrariërs bij te dragen aan de verduurzaming van onze regio. Dat doen we door onze bestaande boerderijmest vergisten waarbij biogas ontstaat. Via een biogasleidingnetwerk leveren we het gas aan nabijgelegen afnemers in Deventer. Zowel op onze melkveebedrijven als bij de afnemers realiseren we hiermee een grote verduurzaming door stikstof- en methaanemissies sterk te verminderen en fossiel aardgas overbodig te maken.

Onze buurtschap

De buurtschap Oxe ligt net onder de A1, ter hoogte van Deventer. Met een zo’n 100 inwoners en een achttal agrarische bedrijven, is het een hechte gemeenschap. Behalve de landerijen ligt in deze buurtschap ook landgoed De Oxerhof, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 12e eeuw. Aan het eind van de 19e eeuw werd in dit gebied veel Oer (een soort ijzererts) gedolven en zaten er in Oxe en omgeving veel houtskoolbranders. Energiewinning maakt dus al lang een deel uit van de historie van onze buurtschap. Met de productie van biogas zetten wij deze traditie op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier voort!

Noaberschap

In onze agrarische buurtschap speelt ‘noaberschap’ een belangrijke rol: iets kunnen betekenen voor je omgeving. Wij dragen daar met onze melkveebedrijven graag aan bij. Al onze bedrijven zijn al generaties lang in de familie. Het zijn dan ook echte familiebedrijven. We vinden het belangrijk om de wereld een stukje mooier te maken voor de generaties na ons. Door de productie van biogas en de reductie van CO₂ zetten we hiervoor een goede stap. En omdat we ons biogas lokaal en regionaal aanbieden, helpen we niet alleen het milieu een handje, maar ook onze directe omgeving. Onze afnemers in de regio krijgen groen gas met een duidelijke herkomst, namelijk: van onze boerderijen!   

We kijken er naar uit om in de nabije toekomst steeds meer bedrijven en woningen te mogen voorzien van groen biogas!

Hans, Rick, Christian, Jan Willem en Lennard

Samenwerking

Oxe Geeft Gas wordt mede mogelijk gemaakt door: